Verksamhet 2017

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner

2017.01.01 – 2017.12.31.

Styrelsen 2017

Ordförande                        Björn Dahlberg

Sekreterare                       Anita Johansson

Kassör                               Lillemor Dahlberg

Ledamot                           Vakant

                                        Vakant

Suppleant                         Vakant

                                        Vakant

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 4.100:00 kronor i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

Protokollförda styrelsemöte:

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.

Arbets/planeringsmöten har inte protokollförts.

Verksamhet: 

Sommaren

Helenes vänner deltog i Nationaldagsfirandet genom att hålla Öppet skepp.

Ett välbesökt evenemang.

Hösten/Vintern

Segelfartygsföreningen och HV deltog vid Föreningarnas dag på Ystad arena.

HV anordnade julfest som avhölls i Sjövärnskårens lokal.

Ekonomi:

Årets resultat uppgick till  1.377:40.

Vid årets slut fanns 14.290:97 på vårt konto i Färs & Frosta Sparbank.

Bidrag till Ystads Segelfartygsförening.

Helenes Vänner har lämnat bidrag med 1.000:00 samt inköpt en ny frysbox.

 

Ystad maj 2018

Anita Johansson                                                           Björn Dahlberg

Lillemor Dahlberg

Verksamhet 2016

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner

2016.01.01 – 2016.12.31.

Styrelsen 2016

Ordförande                       Anita Johansson

Sekreterare                       Henrik Johansson

Kassör                               Camilla Johansson

Ledamot                            Björn Dahlberg

                                         Lillemor Dahlberg

Suppleant                          Bo Andersson

                                        Margaretha Malmberg

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 4.000 kronor i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

 

Protokollförda styrelsemöte:

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.

Arbets/planeringsmöten har inte protokollförts.

 

Verksamhet:

Vintern/Våren

2016 inleddes för styrelsens del med att ta fram marknadsförings- reklammaterial inför kommande säsong.

Grovplanering av 100-årsfirandet påbörjades.

Sommaren

Den 1-2 juli firades Helenes 100-årsdag.

Fredag kväll allsångskväll på kajen. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang.

37 betalande gäster kom för att fira Helene.

På lördagen var det Frukostsegling med 8 betalande gäster, våra 3 Piratsegling lockade 26 barn och 25 vuxna och kvällsseglingen 8 betalande.

Helenes Vänner har arbetat aktivt med marknadsföring av kvällsseglingar. Vi har delat ut reklam på campingplatser, turistbyrån i Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Trelleborg samt satt upp affischer lite här och var.

Ekonomi:

Årets resultat uppgick till  - 1.005:92.

Vid årets slut fanns 12.912:97 på vårt konto i Färs & Frosta Sparbank.

 

Bidrag till Ystads Segelfartygsförening.

Helenes Vänner har lämnat bidrag med 6.000:00 till Ystads Segelfartygsförening.

Pengarna skall användas till installation av nödutgång från salongen på Helene.

Uthyrning.

Vi har hyrt ut vårt partytält till Lunds Universitet i deras projekt ”Havsresan”

 

 

Ystad 10 mars 2017

 

 

Anita Johansson                 Camilla Johansson                   Henrik Johansson

 

 

Björn Dahlberg                   Lillemor Dahlberg

Verksamhet 2015

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner

2015.01.01 – 2015.12.31.

Styrelsen 2015

Ordförande                         Anita Johansson

Sekreterare                        Henrik Johansson

Kassör                                Camilla Johansson

Ledamot                             Björn Dahlberg

                                           Gunilla Ek

Suppleant                           Bo Andersson

                                           Lillemor Dahlberg

 

Följande personer har varit adjungerande till styrelsen:

Pelle Olsson och Margaretha Malmberg.

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 4.300 kronor i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

 

Protokollförda styrelsemöte :

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.

 

Verksamhet:

 

Vintern/Våren

2015 inleddes för styrelsens del med att ta fram marknadsförings- reklammaterial inför kommande säsong.

Tröjor till de som jobbar vid våra arrangemang införskaffades.

Bosse Andersson påbörjade arbetet med att ta fram uppgifter om Helenes historia.

 

Sommaren

Den 6 juni, Nationaldagen, var det öppet skepp på Helene. Arrangemanget lockade ca 100 besökare som bjöds på fika, fick information om fartyget och kommande kvällsseglingar. Försäljningen av kepsar, kassar, pins och tröjor.

 

Den 3-4 juli firades Helenes 15 år i Ystad.

Fredag kväll allsångskväll på kajen. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang. 52 gäster som åt räkmacka från Lisas och glatt sjöng med i sångerna.

På lördagen var det Piratsegling, 85 barn och 83 vuxna seglade.

På kvällsseglingen deltog 27 passagerare som kunde njuta av solnedgång till havs.

 

Helenes Vänner har arbetat aktivt med marknadsföring av kvällsseglingar. Vi har delat ut reklam på campingplatser, turistbyrån i Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Trelleborg samt satt upp affischer lite här och var.

 

Ekonomi:

Årets resultat uppgick till  5.546:00.

Vid årets slut fanns 13.918:89 på vårt konto i Färs & Frosta Sparbank.

 

Ystad 10 mars 2016

 

 

Anita Johansson                  Camilla Johansson                    Henrik Johansson

 

 

Björn Dahlberg                    Gunilla Ek

Verksamhet 2014

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner

2014.01.01 – 2014.12.31.

Styrelsen 2014:

Ordförande                        Anita Johansson

Sekreterare                       Henrik Johansson

Kassör                               Erica Dereman

Ledamot                            Lillemor Dahlberg

                                          Gunilla Ek

Suppleant                          Bo Andersson

                                          Svetlana Garmach

 

Under april adjungerades följande personer till styrelsen.

Pelle Olsson, Björn Dahlberg, Margaretha Malmberg och Camilla Johansson.

Dessa kommer att delta vid genomförande av arrangemang under sommaren.

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 4.600 kronor i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

 

Protokollförda styrelsemöte :

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.

 

Verksamhet:

Vintern/Våren

2014 inleddes för styrelsens del med att ta fram marknadsförings- reklammaterial inför kommande säsong.

Bo Andersson har designat en logga för Helenes Vänner (HV-logga) som kommer att användas flitigt framöver.

Vykort, bildekaler, tröjor med HV-logga, kassar men HV-logga, klistermärken, visitkort och flyers har införskaffats. Allt under devisen ”Syns man inte så finns man inte”.

Den 20 april anordnades en loppis i Segelfartygsföreningens lokal.

 

Sommaren

Den 6 juni, Nationaldagen, var det öppet skepp på Helene. Arrangemanget lockade ca 100 besökare som bjöds på fika, fick information om fartyget och kommande kvällsseglingar. Försäljningen av kepsar, kassar och tröjor på kajen gick bra och idén att ett tält på kajen visar att det är ”något på gång” visade sig stämma.

 

Den 16 -18 juli deltog vi i Hamnfesten i Ystad 2014. Vi gladdes åt att 20 av våra medlemmar på något sätt deltog i genomförandet av arrangemanget.

Piratseglingen lockade 144 deltagare, både stora och små pirater njöt av den fina båtturen på ca 1 timme.

 

Hösten/Vintern.

Vid medlemsmötet i oktober serverades ärtsoppa.

       

Ekonomi:

Årets resultat uppgick till – 12776:60.

Att vi gått med underskott beror på att vi under året har investerat i Partytält, Banderoller, Möbler och annat material som kommer att användas under lång tid.

 

Vid årets slut fanns 8372:89 på vårt konto i Färs & Frosta Sparbank.

 

 

 

Ystad 21 februari 2015

 

 

Anita Johansson                   Erica Dereman                           Henrik Johansson

 

 

Lillemor Dahlberg                Gunilla Ek

Verksamhet 2013

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner

2013.01.01 – 2013.12.31.

Styrelsen 2013:

Ordförande                        Anita Johansson

Sekreterare                       Henrik Johansson

Kassör                               Erica Dereman

Ledamot                            Lillemor Dahlberg

                                          Gunilla Ek

Suppleant                          Bo Andersson

                                          Svetlana Garmach

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 4.600:00 i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

 

Protokollförda styrelsemöte :

Styrelsen har under året haft 11protokollförda möten.

 

Verksamhet:

Vintern/Våren

Vi serverade som vanligt ärtsoppa. Tyvärr med dålig uppslutning.

 

Sommaren

Den 15 – 16 juni var det öppet skepp med pirattema ombord på Helene. Arrangemanget lockade ca 200 besökare som bjöds på fika, blev tatuerade av piraten Svarta nålen och prövade lyckan i fiskedammen (skansen).

 

Den 5 – 7 september deltog Helenes Vänner i Kulturfjesk.

Alla 3 kvällarna var det allsång ombord på Helene under Peter Häggs ledning.

60 personer besökte oss och sjöng glatt med i sångerna.

Den 7 september hade vi Öppet skepp klockan 11.00 – 16.00. Vi hade glädjen att räkna in 197 besökare.

 

Hösten/Vintern

Den 31 oktober hyrde vi Teaterkafféet och bjöd in Fredrik Sörensson som visade bilder och berättade om sina resor.

 

Den 14 november var det filmafton med buffé. Denna gång i Sjövärnskårens lokal.

 

Övrigt

Helenes Vänner har sålt presentkort på kvällsseglingar och intäkterna för dessa har överförts till Segelfartygsföreningen.

 

Under sommaren 2013 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra T/S Helene genom Öppet Skepp, affischer om kvällsseglingar och öppna arrangemang ombord.

Det är vår förhoppning att vi genom detta har ökat intresset för Helene och Ystads Segelfartygsförenings verksamhet.

Ekonomi:

Årets resultat uppgick till ett plus på 7.262:49

 

Ystad 21 februari 2014

 

 

Anita Johansson                   Erica Dereman                           Henrik Johansson

 

 

Lillemor Dahlberg                Gunilla Ek

Verksamhet 2012

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner 2012.01.01 – 2012.12.31.

Styrelsen 2012:

Ordförande                      Anita Johansson

Sekreterare                     Erica Dereman

Kassör                             Bo Andersson

Ledamot                          Björn Dahlberg

                                        Gunilla Ek

Suppleant                        Lillemor Dahlberg

Adjungerad                      Henrik Johansson

 

Medlemsmöten:

Årsmöte i mars med dragning i medlemslotteriet

Medlemsmöte i oktober med dragning i medlemslotteriet.

Totalt har 3.800:00 i form av presentkort lottats ut till våra medlemmar under året.

 

Protokollförda styrelsemöte :

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.

 

Verksamhet:

Vintern/Våren

Vi serverade som vanligt ärtsoppa, 6 torsdagar, och vid en av dessa ärtsoppekvällar visade Bengt Olsson sin film ”Från Nordkap till Kapstaden”.

Det anordnades en Martaafton, tyvärr med dålig uppslutning.

Våren avslutades med påskbuffé, som avåts hemma hos Bo Andersson.

 

Sommaren

Den 7 juli arrangerade vi Öppet Skepp på Helene. Besökarna bjöds på fika.

 

Den 3 – 5 augusti var det fest i dagarna 3 på Helene.

Tack vare annons i Ystads Allehanda, reklam i Radio Activ och samarbete med Trottelhivers (den 4 augusti) hade vi många besökare.

Helenes Vänner fick en del nya medlemmar som vi hoppas återkommer sommaren 2013.

 

Hösten/Vintern

4 ärtsoppekvällar och 1 julbuffé serverades.

 

Under år 2012 har Ystads Segelfartygsförening erhållit bidrag enligt nedan:

1.000:00      Minnesgåva

 

Helenes Vänner har sålt 9 (nr 105 – 113) presentkort på kvällsseglingar och intäkterna för dessa har överförts till Segelfartygsföreningen.

 

Ystad februari 2012

 

 

Anita Johansson                 Erica Dereman                           Bo Andersson

 

 

Björn Dahlberg                   Gunilla Ek

Verksamhet år 2011

Verksamhetsberättelse för Helenes Vänner 2011.01.01 – 2011.12.31.

Styrelsen 2011:

Ordförande                       Anita Johansson

Sekreterare                      Maj-Gull Danielsson

Kassör                              Bo Andersson

Ledamot                           Björn Dahlberg

                                          Erica Dereman

Suppleant                         Gunilla Ek

 

Protokollförda medlemsmöten:

Årsmöte i mars

Medlemsmöte i oktober.

 

Protokollförda styrelsemöte :

10 möten

 

Verksamhet:

Vintern/Våren

Vi serverade som vanligt ärtsoppa varannan torsdag, det anordnades en välbesökt Martaafton och våren avslutades med påskbuffé.

 

Sommaren

Under Hamnens Dag den 28 maj stekte och serverade vi sill.

Nattminglet vid Tattoofyrverkeriet regnade bort som så mycket annat sommaren 2011. De tappra som var där åt frasvåfflor med grädde och sylt.

 

Hösten/Vintern

Den 24 september ansvarade vi för skutmiddagen med österlenskutorna eftersom det var Ystads Fartygsförening som stod för värdskapet.

Vi hade våra ärtsoppekvällar som vanligt under hösten.

I början av december serverade vi liten julbuffé och såg filmen Julefrokosten.

 

Vårens aktiviteter har anordnats i Sjövärnskårens lokal och höstens, förutom julbuffén,  i Ystad Segelsällskaps klubbvilla

 

Under året har Ystads Segelfartygsförening erhållit bidrag enligt nedan:

1.000:00      Minnesgåva

5.000:00      Enligt beslut på årsmötet

1.560:00      Inköp av nya kuddar

1.500:00       Fakturering Lions.

9.060:00

Ystad februari 2012

 

Anita Johansson                   Maj-Gull Danielsson                   Bo Andersson

 

 

Björn Dahlberg                     Erica Dereman

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse för HELENES VÄNNER  2010 .

 

Föreningen Helenes Vänner är supporterklubb till TS Helene och Ystads Segelfartygsförening.

Föreningen bildades 2009 06 09.

 

Under 2010 har styrelsen haft  8 protokollförda möten.

Årsmöte hölls i mars och medlemsmöte i oktober.

 

Dragning i medlemslotteriet har skett i mars och oktober.

Vid dragning i medlemslotteriet i mars hade föreningen 43 medlemmar och 61 lottandelar.

Vid medlemsmötet i oktober hade föreningen 49 medlemmar och 75 lottandelar.

Totalt har 3.450 kr återförts till medlemmarna via medlemslotteriet.

 

Föreningen har under året anordnat medlemsaktiviteter så som

* Ärtsoppa på torsdagskvällar i Sjövärnskårens lokaler samt till jul en tallrik julmat med tillbehör.

* Öppet skepp den 29 maj i samband med Mustaschkampen. Helenes Vänner bjöd på grillad korv med bröd och TutiLurarna och MiniLurarna underhöll på kaj.

* Vidare har föreningen deltagit i 6 juni firandet vid klostret.

* Morgonsegling med frukost i väntan på skeppet Chopins besök i Ystad och på kvällen en lättare buffé i väntan på det fantastiska fyrverkeriet.

 

Föreningen har inhandlat porslin mm för att främja trivseln vid medlemsaktiviteter.

En bit av Helenes bortsågade relingen har gjorts till ett trevligt ”Tack för din gåva ” bevis.

 

 

Ystad  2011-01-22

 

 

 

Anita Johansson                                                       Maj-Gull Danielsson

 

 

 

Erika  Dereman                                               Bo Andersson

 

 

 

Björn Dahlberg

Verksamhetsberättelse år 2009

Verksamhetsberättelse för HELENES VÄNNER 9 juni – 31 december 2009.

 

Föreningen Helenes Vänner bildades den 9 juni 2009 av Anita Johansson, Erica Dereman, Eva Sörensson, Björn Dahlberg och Bo Andersson.

 

Föreningen har under 2009 anordnat loppmarknad, ärtsoppekvällar samt julmyskväll.

 

Under året har föreningen hållit 5 styrelsemöten inkl. mötet för föreningens bildande.

Under året har hållits 1 medlemsmöte med dragning i medlemslotteri.

 

Antalet medlemmar vid medlemsdragningen den 16 oktober uppgick till 22 medlemmar och 42 lösta andelar. Totalt 1.050:00 kronor lottades ut till medlemmarna.

 

Ystad februari 2010.

 

Styrelsen för Helenes Vänner

 

 

Anita Johansson                                     Erica Dereman                                      

 

 

Eva Sörensson                                       Björn Dahlberg

 

 

Bo Andersson