Kvällssegling

Foto från Kvällsseglingen den 29 juli 2014.
Foto Janne Jönsson, Malmö.