VILL DU..................

Vill du
- vara med och bevara ett av Ystads kulturarv?
- lära känna nya människor?
- vara med i vårt medlemslotteri?

Om du svarar ja på någon av frågorna har vi lösningen.
Bli medlem i supporterklubben "Helenes Vänner".

Genom olika aktiviteter vill vi skapa intresse för T/S Helene.
Vi kommer att, när så är möjligt, stödja Ystads Segelfartygsförening ekonomiskt men vår främsta uppgift är att skapa intresse för/runt T/S Helene.

Minst 50% av inkomna medlemsavgifter kommer att återföras till medlemmarna genom utlottning 2 gånger om året, vid årsmöte i mars och vid medlemsmöte i oktober.

Medlemsavgifter, som tillika är en lottandel, betalas in 2 gånger per år med 50:00/gång.
Alla som betalt sin medlemsavgift senast den 31 januari deltar i dragningen i mars månad.
Alla som betalt sin medlemsavgift senast den 31 augusti deltar i dragningen i oktober månad.
Det finns inget som hindrar att man löser mer än en andel och därmed ökar sina vinstchanser.

Intresserad?

Kontakta oss på vår mailadress
helenesvanner@gmail.com eller kontakta oss på vår hemsida under fliken "KONTAKTA OSS"

Du kan även sätta in pengar på vårt bankgiro 429-9384.
Glöm inte att uppge ditt namn och postadress så vi kan nå dig. Ange gärna din mailadress, det sparar både tid och pengar. Det blir också enklare för oss att informera om nyheter och aktiviteter.