Ordförande     Björn Dahlberg
Sekreterare    Anita Johansson
Kassör            Lillemor Dahlberg
Ledamot         Vakant
Ledamot         Vakant
Suppleant       Vakant
Suppleant       Vakant